Wilt u hier even digitaal tekenen?

Op grond van Europese Richtlijn 99/93/EG is de Nederlandse Wet Elektronische Handtekeningen van kracht. Met deze wet zijn “betrouwbare” digitale handtekeningen  even rechtsgeldig als papieren handtekeningen. Alhoewel de wet reeds ingescande papieren handtekeningen toelaat, zijn nu ook cryptografisch veilige digitale handtekeningen rechtsgeldig verklaard. De wet stelt eisen aan de certificaten waarmee dergelijke digitale handtekeningen moeten worden gecontroleerd en aan de instanties (TTP’s) die certificaten gaan uitgeven.

Digiraadhuis volgt de belangrijke ontwikkelingen in de markt en is in staat om gemeenten hierbij te faciliteren.

Digiraadhuis is ontworpen om eenvoudig en snel te koppelen met interne & externe systemen. Daarbij is het motto dat je moet delegeren wanneer een andere partij iets beter kan, zonder daarbij de regie te verliezen.

Om Digiraadhuis synchroon te laten lopen met de wensen van deze tijd zijn we een samenwerkingsverband met Zynyo B.V. uit Oldenzaal gestart. Zynyo biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen. Naast de techniek bieden ze ons als kennispartner ook hoogwaardig advies en ondersteuning bij het implementeren van digitale handtekeningen in de gemeentelijke organisatie.

Digiraadhuis heeft de ‘Signing as a service’-dienst van Zynyo volledig in de werkomgeving geïntegreerd. Binnen het werkdossier is de functie op ieder moment beschikbaar, waarbij meerdere partijen tegelijkertijd kunnen worden uitgenodigd om één of meerdere geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen te plaatsen. Dit biedt uitkomst in vrijwel iedere externe communicatie.