De mensen achter Digiraadhuis

‘ICT systemen moeten geen belemmeringen creëren, maar moeten juist belemmeringen wegnemen!’ Vanuit deze motivatie ging een zeer ervaren team van ketenintegratie specialisten onder leiding van Aelwyn Hettinga en Johan van Kampen aan de slag met Digiraadhuis. Met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van ketenintegratie en procesmanagement bij (lokale) overheden hebben ze vaak gezien hoe het niet moet.

De afgelopen jaren is er binnen overheden een wildgroei ontstaan van IT systemen. Systemen die star zijn en niet of nauwelijks samenwerken met andere systemen. Nieuwe wetten resulteren daardoor vaak in nieuwe pakketten. Systemen werden eerder gestapeld dan vervangen. Veranderingen leiden zo tot torenhoge kosten.

Het resultaat hiervan is dat tientallen systemen van diverse leveranciers naast elkaar draaien. Weliswaar werken deze systemen goed als een losstaand deel, maar de samenwerking met andere systemen laat vaak te wensen over. Hierdoor functioneert het geheel slechts matig en is het onderhoud enorm duur. Door gebrek aan kennis bij leveranciers stagneert vaak de realisatie van koppelingen. Het resultaat: vingerwijzen van twee leveranciers naar elkaar. Dat is jammer. Het maken van deze koppelingen is tegenwoordig een onontkoombare noodzaak voor organisaties die willen innoveren.

Jarenlang heeft men hiermee kunnen werken, maar de technologische ontwikkelingen nemen vandaag de dag zo exponentieel toe dat de verwachtingen van burgers over de e-dienstverlening van overheden groot is. Goede e-dienstverlening of Smart Cities vereisen een naadloze integratie van systemen, zowel intern als met toeleveranciers en partners. Digiraadhuis biedt dit.

Een goede dienstverlening op het gebied van koppellen van systemen binnen organisaties, maar ook het verbinden met systemen van partners in de keten vraagt dus om een betere architectuur. Een werkomgeving die van nature koppelingen maakt, processen ondersteunt in de gehele keten en waarmee u eenvoudig delegeert. Deze uitdaging zijn we volledig aangegaan en het is ons gelukt om deze betere architectuur te ontwikkelen. Digiraadhuis is de eerste cloudgebaseerde totaaloplossing die eenvoudig alle keteninformatie verbindt, processen regisseert en werkzaamheden delegeert.

Waar nodig gaan we de samenwerking aan met bestaande systemen. Hierdoor zijn we in staat om alle aanvragen, aanvullingen, kennisgevingen, meldingen en klachten te ontvangen en te herkennen. Op efficiënte wijze ondersteunen we de behandelaar in de verwerking van deze gegevens. Zo is er een speciale dienst ontstaan die volledig afgestemd is op de eisen en behoeften van lokale overheden en haar medewerkers. Maar ook op de behoeften van inwoners en bedrijven. Digiraadhuis is daarmee een oplossing die werkt voor iedereen.