Continuous innovation op Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017

Op donderdag 16 februari 2017 is de derde editie van Zaaksystemen in Beeld LIVE! Na het succes van vorig jaar zijn wij ook deze keer van de partij. We hebben weer inspirerende demo’s uitgewerkt.

ZAAKAFHANDELING:

Er worden weinig zaken afgehandeld binnen één afdeling of zelfs organisatie. Bij een goede afhandeling van de zaak zijn diverse partijen in een keten betrokken. Beschikken over accurate informatie is daarbij van het grootste belang. Met Digiraadhuis – Omnimap heeft u direct alle benodigde functionaliteit om deze ketensamenwerking te regisseren. We werken volgens het principe van ‘continuous innovation’ waarbij organisaties direct en frequent resultaat kunnen boeken.

KLANTCONTACT:

Klantcontact heeft zich verplaatst van de balie in het gemeentehuis naar verschillende communicatievormen en kanalen. Technologie als e-mail, Twitter, Whatsapp is inmiddels gemeengoed geworden. Digiraadhuis – Omnimap kan omgaan met de technologie van vandaag, maar is ook klaar om snel in te spelen op verandering in de toekomst. Digiraadhuis verbindt op eenvoudige wijze bestaande media en informatiesystemen en levert daardoor een uniform klantbeeld.

(FUNCTIONEEL)BEHEER:

Functioneel beheer was nooit zo eenvoudig. Digiraadhuis – Omnimap is ontworpen voor ‘continuous innovation’. Wijzigingsverzoeken kunnen ad hoc worden geïmplementeerd via de uitgebreide web-gebaseerde beheeromgeving. Alle functionaliteit is uitwisselbaar zodat u kunt delen en profiteren van innovatie van anderen.  Zaaktype’s, beslisbomen, controlelijsten, koppelingen met interne- en externe partijen zijn eenvoudig in te richten en middels drag & drop aan te passen.

CONTINUOUS INNOVATION:

De maatschappij verandert steeds sneller. Langdurige verandertrajecten worden ingehaald door de werkelijkheid. ‘Continuous innovation’ geeft organisaties de mogelijkheid om met korte doorlooptijden verbeteringen door te voeren. Omnimap – Digiraadhuis is ontworpen om deze manier van innoveren te ondersteunen. In enkele dagen worden processen tot leven gebracht. Ideeën die als toekomstmuziek klinken worden ineens werkelijkheid. ‘Continues innovation’ is de organisatorische aanjager van de digitale transformatie.

Kijk voor meer informatie en programma op de website van KBenP